ไม่คิดว่าจะหาทางออกได้นะครับ รักษาสิวผด

ไม่คิดว่าจะหาทางออกได้นะครับ ไม่คิดเลยจิร งๆ ว่าสิวหายได้ มันก็ต้องหาทางออกกันต่อไป ไม่รู้เลยว่าน่าจะมาทำให้ผมเองคิดว่าแบบไหน เท่านี้ก็รู้แล้วนะครับ ว่าผมเองต้องการมาเพื่อให้ได้อะไร ก็ตามนี้เลยผมเองก็คิดว่าตามนี้ก็หาได้นะครับ มาเลยอย่างนี้  รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>