เราคิดว่าเราเองได้ทำตามที่บอกมานะครับ

สิวอุดตัน ทมี่ว่าสิวหายยากกว่านี้ มันไม่มีทางเลยนะครับ ที่จะบอกว่าตัวเองไม่มีทางเลย ผมจะบอกว่าเพื่อน ๆ ครับ วันนี้ผมได้เขียนหนังือสต่าง ๆ เพื่อให้ได้ บทเรียนที่น่าจดจำมาก ๆเลย ว่า การที่เราหลาย ๆ คนอยากจะให้ หลาย ๆค นเองออกมาดีกว่านี้ มันไม่มีทางเลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>