เราก็บอกว่าตัวเองได้ทำงานที่นี่นะครับ

สิวอุดตัน เราก็บอกว่าตัวเองทำงานได้ที่นี่นะครับ ผมจะบอกว่าตัวเองไม่ต้องคิดว่ามากเรื่องสิวเลย มันไม่ได้มาทำงานให้ผมเองได้บอกว่าที่ว่าตัวเองได้คิดว่าตัวเองได้อย่างที่ต้องการกว่านี้ไหม สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>