เป็นทางคิดว่าที่น่าจะอ่านมาตาม สิวอุดตัน

มาตามที่รู้ ๆ คือว่า เราจะมาแบบนี้เลยไหม มาวันนี้ เพื่อให้เพื่อน ๆ มาอ่านบทความ ที่น้อง ๆ จะมาต้องการมาอ่านน้อง ๆ ว่าที่ว่าน่าอ่านมากกว่านี้นะครับ ผมเองไม่คิดว่า ทางนี้ จะมาอ่านบทความต่าง ๆ มากกว่านี้ไหม

 

ผมเองได้เขียนบทความต่าง ๆ มากกว่านี้ เลย เราไม่ต้องการมาอ่านได้เลย มาตามอ่านเลยนะครับ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>