เจลว่านหางจระเข้ จะต้องการแบบว่าแบบไหน

เจลว่านหางจระเข้ จะต้องการแบไหน  .ส่งผลทำให้ภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงได้

เจลว่านหางจระเข้ส่งผลทำให้เด็กกลายเป็นคนปัญญาอ่อนได้เมื่อโตขึ้นและยังส่งผลทำให้เด็กทารกเกิดอาการชักอย่างรุนแรงได้อีกด้วย

เจลว่านหางจระเข้ส่งผลทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเป็นอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมได้ เช่น โรคความดันโลหิต, โรคหัวใจ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>