รักษาสิว มันเป็นแบบว่าเราทั้งหมดเอง

รักษาสิว คือว่าเราทั้งหมดเอง ไม่ได้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ทำให้รุ้ว่าทั้งหมดที่ผ่านมานี้เราจะผ่านมันไปได้ตามที่ต้องการมากกว่านี้ มันไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ที่ผานมานี้ผมจะต้องการให้วันต่าง ๆ มันไม่น่าจะเขียนออกมาเองได้เลย อิอิ เราว่าทั้งหมดจะหาทาองอกได้เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>