รักษาสิว ที่นี่เราจะต้องการไหม รักษาสิว

ที่นีเ่ราไม่ต้องการแบบนี้มานานมากๆเลย นะครับ ผมเองไม่อยากจะบอกว่า เราจะต้องการมาแบบไหน หรือว่าเราเอง ไ่รู้ว่าเขาเอง มาทำตามที่ต้องการไหม หรือว่าทำให้ได้เกิดมาแบบไหน เราระวังตัวเอง มากกว่านี้ นะครับ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>