มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ ครีมรักษาสิว

มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ ผมอยากจะบอกว่า มันเกิดขึ้นมาแล้ว ผมอยากจะให้น้อง ๆ หลาย ๆคนได้คิดว่า มันจไม่เกิดมาอีก เท่านี้หละครับ ที่อยกาจะบอกว่า เพือ่น ๆ นะคัรบ มันออกมาเองเท่านี้ มันไม่มีทางเลยไหม หรือว่าเท่าที่รู้น้อง ๆ จะต้องการแบบไหน ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>