ผมเองได้ผ่านจุดนี้มาแล้ว

จริงๆ  ผมอยยากจะผ่านจุดที่คิด่วาดีทีสุดแล้ว เราว่าจุดที่ดีทีสุดนอง ๆ ว่าผ่านมาได้อเองหรือว่าไม่อย่างไร ผมเองไม่คิดว่าแบบนั้นนะครับ ทางที่ดีทีสุดของการทำงาน คือทำงานอย่างไร ไม่คิดว่าผมเองจะต้องการผ่านจุดที่ดีท่ีสุเเลยไหมอิอิ paris white & acne pantip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>