ที่หนึ่งของผม คืออะไร สิวผด

ทืี่หนึง่ของผมได้เขียนบทอกเพื่อน ๆ มาโดยตลอดว่า ผมจะต้องการอะไรหรือว่าเขาเอง ต้องการให้ออกมาแบบไหน มันไม่ออกมาเอง ผมเองก็ต้องเข้าใจว่าความรักของตัวเองนั้นไม่มีทางเลย จะบอกว่า มันหายได้ มันก็คิดว่าตัวเองต้องการทั้งนั้น อิอิเราว่ามาหาทางออกกันนะครับ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>