ที่มียารักษาสิว

รักษาสิว ที่นี่ไม่ทมีทางเกิดมาเองได้เลยนะครับจะบอกว่า สิวต่าง ๆ มันหายเลยนะครับ มันไม่าีทางมาเกิดได้เล นะครับผมเองคิดว่าแบบนี้นะครับ มันดีกว่านี้เลย เราไม่มีทางรู้เลยนะครับ ว่าจะเกิดมาแบบไหน รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>