ทำให้ตัวเองได้เกินกว่าที่เขาว่ากัน สิวอุดตัน

บางครั้งนะครับ ผมก็คิดเสมอ ๆ ว่า ทางนี้ที่เราเดินมาทะนไปเหยียบตีนใครไหม ผมมา จากเด็กจน ๆ ที่มาจากบ้านนอก เราว่าไม่มีจะกินเลย ตอนนนั้นเป็นสิว สิวอุดตัน ด่้วย ซํ้าไป และหาทาง ออกโดยการไปหายาที่โรงพยาบาลมาขาย ผมทำแบบนี้มาโดยตลอดเลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>