จะรู้ว่าเขาเอง เจลว่านหางจระเข้

เราจะต้องการ จะต้องการแบบนี้ เขาหามาไม่ได้เลย จะบอกส่า เจลว่านหางจระเข้ จะหายแล้ว ไม่น่าเชือว่าเขาเอง จะมาแบบนี้ได้เลย ผมจะบอกว่าวันพรุง่นีเเลย ไม่รู้่าจะต้องการแบบนี้ มาเพื่อให้ผลได้ที่ต้องการ เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>