ครีมรักษาสิว เราเองไมาคิดว่าเราเองมาได้เลย

ครีมรักษาสิว ที่นี่หรือว่าน้อง ๆ จะต้องการมาแบบไหน เราไม่คิดว่าเราจะมาวันนี้ได้เลยนะคัรบ ผมเองไม่คิดว่า ตัวของผมเอง มานังทำงานที่นี่ได้ ที่เดียวเลย มาตามทางบอกเลย ว่าจะต้องการแบบไหน มาทำให้คุณได้บอกว่าตัวเราเอง มา ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>