ก็คงต้องบอกว่า รักษาสิวดีที่สุดเลย

เขาว่าจะเอาแบบไหนผมก็ว่าจะเอาแบบนี้ ไม่น่าเชือว่าที่ผานมาผมก็ต้องการให้ได้แบบนี้มาโดยตลอด รักษาสิว ให้หายได้ก็ต้องอาศัยหลาย ๆ อย่างเพื่อให้สิวหาย ผมลองใช้ยาต่าง ๆ มาเพื่อให้สิวหายก็ต้องหายาต่อไปครัย เพื่อให้สิวหายได้ก็ลองดูครับ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>